KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Evlilik Okulu

EVLİLİK OKULU

AMAÇ

Evlilik okulu eğitimİnde katılımcıların edinebilecekleri kazanımlar şu şekilde ifade edilmektedir:

• Evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmek,

• Farklı dönemlerdeki gelişimsel görevleri anlayabilmek,

• Sağlam bir evlilikteki ilişkiler hakkında bilgi edinmek,

• Evliliklerin sağlamlaştırılması için gereken becerileri ve faaliyetleri öğrenmek.

PROGRAMIN GEREKÇESİ   

Bir mesleği uygulamadan önce hemen herkes meslekle ilgili eğitim almaktadır. Hemen herkes aile kurduğu halde, evlilik eğitimi almadan ya da eş olmayı, bilinçli anne/baba olmayı bilmeden evlenmektedir. Türkiye’de yıllık boşanma oranları binde birden düşük olması nedeniyle uluslararası karşılaştırmalar yapıldığında ülkemizdeki boşanma oranlarının diğer ülkelere göre oldukça düşük olduğu genellikle ifade edilmektedir. Ancak bu oranlar yıllar içerisinde yavaş, ancak istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Evlilik okulu programında, evlenmeyi düşünenlere ve evliliğinin ilk yıllarındaki bireylere, sağlam ilişkiler kurmaları için araştırmaya dayalı nitelikli bir eğitim verilmektedir. Ayrıca aile içi iletişim, eşler arası iletişimde ilkeler, ebeveyn olmak, çocuk eğitimi, farklı dönemlerde çocuk gelişimi, problem çözme ve karar verme gibi konular aktarılmaktadır.

GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN TEMEL BECERİLER

Sağlıklı, güçlü ve sağlam bir aile olmayı sağlayıcı bireysel ve insanlar arası iletişim, problem çözme vb. temel beceriler…

PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında gençlik döneminden yaşlılık dönemine uzanan bir platformda evlilik ve aile hayatına dair sunumlar gerçekleştirilecektir.

PROGRAMDAKİ / MODÜLLERDEKİ KONULAR, ALT BAŞLIKLARI / DERS İÇERİKLERİ VE AĞIRLIKLARI

Program kapsamında yer alan konular:

• Aile Yaşam Döngüsü

• Evlilik Öncesi İlişkiler

• Evliliğe Hazırlık ve Yeni Evli Çiftlerin Yaşadıkları Süreçler

• Evlilikte Güç, Denge ve Uyum

• Eşler Arası İlişkiler ve Normal Aile

• Evlilik ve İş Yaşamı

• Evlilikte Cinsel Yaşam ve Eşler Arası Sorun Çözme

• Ana-Baba Adaylarının Bebek Beklerken Yaşadıkları

• Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri

• Ana-Baba Çocuk İlişkisi

• Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri

• Aile Yönetimi

• İletişim Çatışmaları

• Etkili İletişim Becerileri  ve Yanlış Dinleme

• Karar Verme

• Aile Yaşam Döngüsü

• Evlilik Öncesi İlişkiler

• Eş Seçimi

• Karşı Cinsle İlişkilerde ve Evlilikte Yakınlık ve Duygusal Ortam

• Evlilikte Cinsellik

• Ailede Davranış Yönetimi

• Evlilik ve Çocuk

• İletişim Becerileri

• İletişim Çatışmaları ve Problem Çözme

• Evlilik ve Çocuk

• Aile Yaşam Döngüsü

• Evlilik Öncesi İlişkiler

• Eş Seçimi

• Evlilikte Cinsellik

• İlk Çocuklarını Bekleyen Eşlerin, Ebeveynliğe Geçerken Yaşadıkları

• Evlilikte Sorun Alanları ve Başa Çıkma Yolları

• Ailede Davranış Yönetimi

• İletişim Çatışmaları ve Problem Çözme

• Evlilik Birlikteliğinin Bozulması- Boşanma

HEDEF KİTLE

Programın hedef kitlesini evli olmayan ya da evliliğin ilk yıllarındaki bireyler oluşturur.

UYGULAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Program kalabalık gruplarda konferanslar şeklinde yürütülecektir. Eğitimciler sunumlarında hikâyeler, alıştırmalar, soru-cevap yöntemi ve grup tartışmaları kullanılacaktır.

MATERYALLER, DERS ARAÇ GEREÇLERİ VE ÖRNEKLER

Başarılı bir uygulama için programın hazırlanmasında görev almış akademisyen tarafından hazırlanmış kaynak kitap esas alınmıştır:

Yalçın, Hatice (2010). Evlilik Okulu. Karaman: Nobel Basım Yayın dağ.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI/ARAÇLARI

Evlilik okulu programının ve katılımcıların öznel değerlendirme yapması amacıyla kullanılan anket formları vardır.

Başvuru Yap