KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Linux Temel Eğitimi

Linux Giriş

Linux Tarihçe

Neden Linux

Modları

Linux Kurulumu

Linux Sistemlerde Yardım Alma

Temel Linux Kullanımı

Sistemi Tanıma

Linux Kabuğu (Shell)

Komut Satırında Çalışma

Linux Genel Ayarları

Dosya / Dizin Kavramları

Dosya / Dizin Yapısı

Dosya Çeşitleri ve Sınıflandırma

Önemli Dosya ve Dizinler

Dosya / Dizin Erişimleri

Dosyalar Üzerinde Erişim Yetkileri

Metin Editörü Kullanımı

Servis kurulumları

Temel Linux Komutları

Dosya Sistemleri hakkında bilgi

Temel komutlar

Dosya İçeriklerinin Görüntülenmesi

Dosya / Dizin Oluşturma, Kopyalama, Taşıma, Silme

Girdi ve Çıktı Mantığı 

Yönlendirme İşlemleri

Temel Ağ Komutları

Arşiv Komutları

Hesap Yönetimi

Hesap Detaylarını Görüntüleme

Kullanıcı Hesabı Oluşturma

Grup Oluşturma

Kullanıcıları Gruba Dahil Etme

Süreç (Process) Yönetimi

Proses Kavramı

Çalışan Prosesleri İzleme

Prosesleri Sonlandırma

Arka planda proses çalıştırma

Prosesi yönetimi

Program Kurulum & Güncelleme & Kaldırma İşlemleri

apt-get ve yum Paket Yöneticileri

Paket Deposundan Kurulum

Paket Deposundan Paket Arama

Kaynak Koddan Kurulum

deb Paketlerinin Kurulumu

rpm Paketlerinin Kurulumu

Uygulama Güncelleme

Sorun Giderme ve Bakım

Disk, Cpu ve Ram Durumlarının İzlenmesi

Network Durumunun İzlenmesi

Network Servislerinin İzlenmesi

Trafik izleme (tcpdump,wireshark, ngrep)

Linux Log Yönetimi

Zamanlanmış Görevler

Başvuru Yap