KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı

Bilirkişilik Temel Ve Alt Uzmanlık Alanlarını http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/2018/ekim/EK_1.pdf linkinden inceleyip KARSEM biriminde dolduracağınız başvuru formundaki temel ve alt uzmanlık alanlarını kodları dikkate alarak yapınız. Örneğin; Tarım (01)- Tarla Bitkileri (01.01). Temel ve Alt uzmanlık alanınınız birden fazlaysa sadece kodları yazınız. 

Bölüm-1

Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar

 

Giriş Türk Yargı Teşkilatı

Yargısal Faaliyetler İçinde Yer Alan Sujeler

50 Dakika

10 Dk. Ara

Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler

50 Dakika

10 Dk. Ara

İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar

50 Dakika

 

10 Dk. Ara

Bölüm-2

Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler

Bilirkişinin Nitelikleri
Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

50 Dakika

10 Dk. Ara

Bilirkişinin Yetkileri, Ödevleri ile Etik İlkeler

50 Dakika

10 Dk. Ara

Bilirkişinin Yetkileri, Ödevleri ile Etik İlkeler

50 Dakika

    2.GÜN (3 Eylül 2019 / 17.00-23.00)

KONU BAŞLIĞI

EĞİTİM İÇERİĞİ

DERS SÜRESİ

Bölüm-2

Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

50 Dakika

10 Dk. Ara

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

50 Dakika

10 Dk. Ara

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

50 Dakika

 

10 Dk. Ara

 Bölüm-3

Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

50 Dakika

10 Dk. Ara

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

50 Dakika

10 Dk. Ara

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

50 Dakika

    3.GÜN (4 Eylül 2019 / 17.00-23.00)

KONU BAŞLIĞI

EĞİTİM İÇERİĞİ

DERS SÜRESİ

Bölüm-3

Bilirkişi İncelemesi

 

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

50 Dakika

10 Dk. Ara

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

50 Dakika

10 Dk. Ara

 Bölüm-4

Rapor Yazımı Usul ve Esasları

Oy ve Görüşün Sunulması

50 Dakika

10 Dk. Ara

Oy ve Görüşün Sunulması

50 Dakika

10 Dk. Ara

Oy ve Görüşün Sunulması

50 Dakika

10 Dk. Ara

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi, Değerlendirilmesi

50 Dakika

   4.GÜN (5 Eylül 2019 / 17.00-23.00)

 KONU BAŞLIĞI

EĞİTİM İÇERİĞİ

DERS SÜRESİ

Bölüm-5

Uygulama

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

50 Dakika

10 Dk. Ara

Örnek Olayların Sunulması

İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

Genel Değerlendirme

Eğitim Değerlendirme Anketi

250 Dakika

Başvuru Yap