KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Uzlaştırmacılık Temel Eğitimi Sertifika Programı

Kimler Katılabilir:


Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.

Buradan hareketle uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

-          Siyasal Bilgiler Fakültesi

-          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-          İktisat Fakültesi

-          İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:

-          Anayasa Hukuku

-          Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

-          Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

-          Ceza Muhakemesi Hukuku

-          Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

-          Ticaret Hukuku

-          İş Hukuku

-          Borçlar Hukuku

 

Uzlaştırmacı Eğitim Programı Tablosu

20 Saat

UZLAŞTIRMA

 

Onarıcı Adalet Anlayışı,

 

Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması,Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü

 

Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Aşamaları

 

Mağdur ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı

 

Fail ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı

 

Mağdur ve Failin Katıldığı Ortak Toplantının Yönetilmesi

 

Uzlaştırmanın Sonucu ve Anlaşmaya Varılması

 

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli

 

Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları

 

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar,

 

Yetişkinler Tarafından İşlenen Suçlar

 

Çocuklar Tarafından İşlenen Suçlar

 

Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi

 

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi

 

Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi

 

Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar

 

Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması

 

Uzlaştırmacının Müzakerelere Hazırlanması, Uzlaştırma Müzakerelerine Katılım

 

Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırma Sürecindeki İşlevi

 

Uzlaştırmacının Müzakere Öncesinde Tarafları Bilgilendirmesi

 

Uzlaştırma Müzakerelerinin Yönetilmesi ve Müzakere Yöntemleri

 

Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği, Delil ve Tanıklık Yasağı

 

Mağdurun Zararının Giderimi

 

Uzlaştırmanın Sonucu, Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması

 

Uzlaştırma Sonucunda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Kararlar

 

Kararlaştırılacak Edim Türleri ve Nitelikleri, Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

 

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler, Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

 

Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulabilecek Haller

 

Mahkemenin Uzlaştırmaya Başvurması

 

Uzlaştırma Sonucunda Mahkeme Tarafından Verilecek Kararlar

 

8 Saat

İLETİŞİM

 

İletişim Kavramı, İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci

 

İletişim Ortamı ve Uzlaştırma

 

Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

 

Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama

 

Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi

 

Savunucu ve Açık İletişim

 

Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

 

8 Saat

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

 

Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi

 

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması

 

Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi

 

Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması

 

Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması

 

Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması

 

Müzakere Etiği

 

Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi

 

12 Saat

UYGULAMA

 

Uzlaştırma aşamalarını canlandırma çalışmaları

 

Eğiticilerin gözetiminde grup içi değerlendirme yapılması

 

Eğiticilerin canlandırma sonunda geri bildirim yapması

 

Genel tartışma ile eğitimin değerlendirilmesi

 

 

Başvuru Yap