KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

.NET ile Web Programlama Eğitimi

➢ ASP.NET TEMELLERİ
• İNTERNET NASIL ÇALIŞIR ?
• İSTEMCİ TARAFLI SCRIPTING
• SUNUCU TARAFLI SCRIPTING
• ASP.NET VE OLAY YÖNLENDİRMELİ (EVENT DRIVEN) MODEL
• .NET FRAMEWORK
• COMMON LANGUAGE RUNTIME (CLR)
• DAĞITILABİLİRLİK VE TAŞINABİLİRLİK
• ASP.NET TANIMI
• ASP.NET GETİRDİKLERİ
• ASP.NET VERSİYONLAR VE DİĞER WEB PROGRAMLAMA DİLLERİ
➢ VISUAL STUDIO 2017
• VISUAL STUDIO NASIL ELDE EDERİZ ?
• VISUAL STUDIO VERSIYONLARI
• YENİ BİR WEB SİTESİ, WEB PROJESİ MENÜLERİ
• GİZLİ “SOLUTION” DOSYALARI
• SOLUTION EXPLORER
• YENİ BİR DOSYA VEYA WEB FORM EKLEMEK
• WEB KONTROLLER EKLEMEK
• PROPERTIES PENCERESİ
• ASP.NET SAYFA YAPISI VE SAYFA ELEMANLARI
➢ ASP.NET SAYFA DETAYLARI
• VIEWSTATE
• POSTBACK FORM
• WEB FORM ELEMANLARI
• SAYFANIN İŞLEYİŞİ
• SAYFANIN PROGRAM OLARAK YORUMLANMASI
• SAYFALARA NAMESPACE EKLEMEK
➢ WEB FORMLARI
• HTML FORMLARI
• WEB FORMLARI
• WEB FORMLARIN PROGRAM MODELİ
• SUNUCU KONTROLLERİ
• OLAYLAR (EVENT)
• OLAYA BAĞLI YORDAMLAR
• WEB FORMLARININ POSTALANMASI
• FORM VERİLERİNİN HEMEN POSTALANMASI (AUTOPOSTBACK)
• AUTOPOSTBACK NEDİR ?
• ISPOSTBACK ÖZELLİĞİ
➢ DURUM YÖNETİMİ
• VIEWSTATE
• STATEBAG
• REQUEST-QUERY STRING
• CROSS-PAGE POSTING
• http COOKIE
• SESSION
➢ WEB FORM ELEMANLARI
• HTML SUNUCU KONTROLLERİ
• WEB SUNUCU KONTROLLERİ
• ADROTATOR
• CHECKBOX VE CHECKBOXLIST
• DROPDOWNLIST
• LISTBOX
• RADIO BUTTON VE LIST
• TEXTBOX
• BUTTON
• LABEL
• HYPERLINK
• PANEL
• IMAGEBUTTON
• IMAGE
• TABLE, TABLEROW, TABLE CELL
• CALENDAR
• PLACEHOLDER
➢ GEÇERLİLİK KONTROLLERİ
• VALIDATOR
• REQUIRED VALIDATOR
• COMPARE VALIDATOR
• REGULAR ECPRESSION VALIDATOR
• CUSTOM VALIDATOR
• CUSTOM VALIDATOR – CLIENT SIDE
• VALIDATION SUMMARY
➢ VERİ TABANI VE ADO.NET
• ADO.NET
• VERİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ
• VERİ TABANI BAĞLANTI YÖNETİMİ
• OLEDB.NET MANAGED PROVIDER
• SQL SERVER .NET MANAGED PROVIDER
• VERİ TABANI İLE BAĞLANTIYI GERÇEKLEŞTİRMEK
• CRUD İŞLEMLERİ (CREATE, READ, UPDATE, DELETE)
• İSTENİRSE DATASET, DATATABLE GİBİ KONULARDA İŞLENİR.
➢ MASTER SAYFALAR
• MASTER SAYFA NE DEMEK ?
• MASTER SAYFA OLUŞTURMAK
• KONTROLLERE ULAŞMAK
• İÇ İÇE MASTER SAYFALAR
• KULLANIM ÖRNEĞİ
➢ GÖRSEL TEMALAR
• GÖRSEL TEMALARI MASTER SAYFALARA DAHİL ETMEK
➢ WEB CONFIG AYARLARI
➢ GÜVENLİK AYARLARI
➢ PERFORMANS YÖNETİMİ
➢ WEB PARTLAR
➢ ÜYELİK YÖNETİMİ
➢ ÖRNEK BİR WEB PROJESİ
➢ TEMEL C#.NET GİRİŞ
 

Başvuru Yap