KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

İş Hukukunda Arabuluculuk

İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci

İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci

İş Hukukunun Temel Kavramları

İş Sözleşmesi ve Türleri

İşçinin Borçları

İşverenin Borçları

İşçi Ücreti ve Ekleri

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Diğer İzin ve Tatiller

İşçi ve İşveren Alacaklarına Uygulanacak Faiz Çeşitleri

İşçi ve İşveren Alacaklarında Uygulanacak Kesintiler

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İşe İade ve Sonuçları

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları

Sendikal Güvenceler

Toplu İş Sözleşmesi

Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu

Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması

UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması

Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti

Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

 
Başvuru Yap