KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

o Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosuo İş Hukukunda Arabuluculuk (1 DERS)
o İş kanunları ve ilgili kanunlar
▪ 4857 Sayılı İş Kanunu
▪ Basın İş Kanunu
▪ Deniz İşKanunu
▪ Türk Borçlar Kanunu (Hizmet Sözleşmeleri)
o Arabuluculuğa elverişli olanuyuşmazlıklar
o Arabuluculuğa elverişli olmayanuyuşmazlıklar
o İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
o İş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci (3 DERS)
o 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
o 4857 Sayılı İş Kanunu madde 20 ve madde 21
o 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu madde 3
o Uyap Arabulucu Portal kullanımı
o Adliye Arabuluculuk Bürolarının işleyişi, dosya atama sistemi
o Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti, Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği
İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI (1 DERS)
• İşçi
• İşveren
• Alt işveren
ı- Tanımı
ıı- Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin koşulları
ııı- Alt işveren ilişkisinin kurulmasına getirilen sınırlandırmalar ve muvazaa
ıv- Asıl işveren alt işveren ilişkisinde sorumluluk
• İşveren vekili
• İşyeri
ı- Tanımı ve kapsamı
ıı- İşyeri ve işletme ayrımı
ııı- İşyerinin açılması
ıv- İşyerini bildirme
v- İşyerinin veya bir bölümünün devri
vı- İşyerinin kapatılması
İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER (2 DERS)
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
I- TANIMI
II- UNSURLARI
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
I- SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ
II- BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
III- TAM VE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
IV- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ
V- UZAKTAN ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ
VI- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
VII- TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR (2 DERS)
• İŞÇİNİN BORÇLARI
I- İŞ GÖRME BORCU
II- SADAKAT BORCU
III- DÜZENLEME VE TALİMATLARA UYMA BORCU
• İŞVERENİN BORÇLARI
I- ÜCRET ÖDEME BORCU
II- İŞÇİYİ GÖZETME BORCU
III-EŞİT DAVRANMA BORCU
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
SONA ERMENİN HUKUKİ SONUÇLARI (4 DERS)
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH OLMAKSIZIN SONA ERMESİ
I- TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE)
II- SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI
III- TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA ERMESİ
I- GENEL OLARAK
II- BİLDİRİMLİ FESİH
III- BİLDİRİMSİZ FESİH
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
I- GENEL OLARAK
II- KIDEM TAZMİNATI
III- ÖLÜM TAZMİNATI
IV- ÇALIŞMA BELGESİ
V- İBRANAME
VI- REKABET YASAĞI
VII- SENDİKAL GÜVENCELERİN İŞLERLİK KAZANMASI (SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ)
ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ (2 DERS)
• ÇALIŞMA SÜRELERİ
I- GENEL OLARAK
II- NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ
III-FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA SÜRESİ
IV- GECE ÇALIŞMASI
• DİNLENME SÜRELERİ
I- GENEL OLARAK
II- ARA DİNLENMESİ
III- HAFTA TATİLİ
IV- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
V- MAZERET İZİNLERİ
VI- ANALIK İZİNLERİ
VII- YILLIK ÜCRETLİ İZİN
İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI (3 DERS)
• ÜCRET ALACAĞININ HESAPLANMASI
• İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HESAPLANMASI
• AYRIMCILIK VE SENDİKAL TAZMİNATIN HESAPLANMASI
• İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI (BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI)
• FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ
• YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
• KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
• ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ VE FAİZLER
EK-2
İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA
İLİŞKİN UYGULAMAEĞİTİMİ KONULARI
o Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
o Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
o Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
o Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar)
o Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

Başvuru Yap