KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

TEMEL DRAMA SERTİFİKA PROGRAMI

İçerik 

 • Hayal gücünü geliştirme
 •  Dinleme becerilerini geliştirme
 •  Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 •  İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 •  Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 •  Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 •  İletişim becerileri geliştirme
 •  Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
   

 Eğitimde Konu Başlıkları 

 • Yaratıcı drama da tanışma etkinlikleri ve önemi
 • Pandomim etkinlikleri
 • Rol oynama etkinlikleri 
 • Doğaçlama ve oluşum etkinlikleri
 • Dinlendirici etkinlikler 
 • Yaratıcı drama ile beceri kazandırma ve olumlu davranış kazandırma
 • Drama etkinliğinde liderin rolü 
 • Drama etkinlikleri hazırlama
 • Lider olarak dramada çeşitli teknikleri grup arkadaşlarına uygulatabilme
Başvuru Yap