KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI Sertifika Programı

Eğitim Programına şu kişilerin katılması uygundur: Psikoloji, Tıp, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği ve Hemşirelik bölümlerinin mezunları ve öğrencileri eğitime katılabilir.

Eğitimin Amacı: Sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanı profesyonelleri ve öğrencilerine madde bağımlılarına temel düzeyde müdahale becerisi kazandırmaktır.

Kazanımlar: Program katılımcıları eğitim sonunda madde bağımlılarına yönelik koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında beceri sahibi olacaklardır. Madde bağımlılığı alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarda madde bağımlılarına yönelik çalışmalarda sahip oldukları müdahale tekniklerini uygulama fırsatı elde edeceklerdir

Eğitimin Gerekliliği: Ülkemizde son yıllarda gittikçe artan bir şekilde madde bağımlılığına karşı hızlı ve etkin bir mücadele ortaya konmalıdır. Sosyal bir sorun olan madde bağımlılığı ile mücadelede toplumun geleceği için bu konuda her kurum ve kuruluş elinden geleni yapmalıdır. KTO KARATAY Üniversitesi SEM’inde gerçekleştirilecek bu eğitim ile de, bu alanda çalışabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan/çalışacak, gerekse de bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çalışan/çalışacak kişilerin hem sayısını arttırmak hem de yeterli bilgi ve beceri ile onları yetiştirebilmek için bu eğitim programının kurulması ve sürdürülmesi gereklidir.

EĞİTİMEN KADROSU:

Yrd. Doç. Dr. Fatih Hilmi ÇETİN

(Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Serhat Türkoğlu

(Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı)

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Karakaya

(Özel Kapadokya Hastanesi, Psikiyatri Kliniği)

Ercan mutlu

(Uzman Sosyal Çalışmacı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem Kliniği)

 

Başvuru Yap