KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

AKTÜERYA BİLİRKİŞİLİĞİ

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanma teknikleri eğitiminin verilmesidir.

Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Bilirkişilik Kanunu çerçevesinde resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun HMK’nın 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarının sağlaması hedeflenmektedir.

Bilirkişilk Daire Başkanlığınca yapılan son ilan çerçevesinde Aktüeryal Hesaplama nitelikli hesaplama işi olduğu için bu eğitim, hukuk fakültesi mezunlarına da verilebilecektir.

Eğitimin İçeriği

 

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
 

1. Hafta 

 

 • Beden Tamlığının İhlali Kavramı
 • Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
 • Masraf Kalemleri
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği
 • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
 • Hayat Sigortaları Matematiği
 • Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
 • Türkiye Hayat Tabloları (TRH2010)
 • Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
 • Hayat Annüiteleri
 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
 • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
 • Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
 • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
   

1. Hafta 
 

 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
 • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
  TRH2010 Tablosu)
 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
  PMF1931 Tablosu)
 • Destekten Yoksun Kalma Zararları

2. Hafta 
 

 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı
 • Destekten Yoksun Kalanlar
 • Fiili ve Farazi Destek
 • Gelir Paylaşım Oranları
 • Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
 • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
 • Hayat Tabloları
 • Hayat Annüiteleri
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
 • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
  Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
 • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
   

2. Hafta 

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
  Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
  TRH2010 Tablosu)
   
 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
  PMF1931 Tablosu)

Kimler Katılabilir?

 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
 • Avukatlar

Ayrıca;

Bilirkişilik Meslek Kodları ve Alt Alan Bilgileri bölümüne göre

1- 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10. ve Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 38. Maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.

2- Üniversitelerin önlisans ve lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saat eğitim almış olmak.

3- "Feraiz Hesaplamaları" alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için bu alanda en az 5 yıl süreyle bilirkişilik yapmış veya mesleki ya da akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.

 

ÖNEMLİ NOT: Aktüeryal Hesaplama Alanında Bilirkişilik yapmayanlar kişisel ve mesleki gelişim amaçlı bu eğitime katılabilirler.

 

Belgelendirme:

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Aktüerya Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Başvuru Yap