AutoCAD Kursu ( 2D )

 1. Giriş, Genel bilgi, Katılımcı beklentilerinin belirlenmesi, Autocad’e giriş, ekran ayarları, komut girişleri, programın kurulma ilkeleri  
 2. Temel işlemler, dosyaları açmak, sıfırdan çizime başlama, dosyaları bir isimle kaydetmek, dosyaları seçmek, dosya alışverişi yapmak, çizim sınırlarını belirleme, çizim birimlerini kontrol etme.
 3. AutoCAD arabirimi, nesnelere ve komutlara erişim, komut vermek ve veri girmek, her açı ve her uzunlukta çizgiler oluşturmak, koordinat sistemleri ve çizim yardımcıları.
 4. Ekranı görüntüleme, (Zoom, Pan. Realtime, 3D Orbit) ve diğer ekran ayarları, obje yakalama seçenekleri ve ayarları. Çizim ayarlarını kontrol etme, Snap, Grid, Polar Tracking, Object Snap
 5. Autocad’de basit çizim elemanlarını oluşturma komutları, (Line, Polyline, Multiline, Construction line, Ray, Rectangle,  Elipse, Spline, Polygon, Region, Boundary, Circle, Arc, Elipse, Donut, Revision cloud, Wipeout, Point, Divide, Mesure)
 6. Nesneleri seçmek, düzenlemek.(Erase, Move, Copy, Offset, Mirror, Array, Rotate, Stretch, Scale, Lengthen, Trim, Extend, Break, Join, Fillet, Chamfer, Pedit)
 7. Katman Kullanımı (Layer) Çizgi tipi, Çizgi rengi ve Çizgi kalınlıklarının oluşturulması, Katmanların kullanımı, Çizgi tiplerinin ölçeklerinin ayarlanması, Katmanlar arasında geçişler, Katman silme ve ad değiştirme ve uygulamaları)
 8. AutoCAD’de yazı yazma (Yazı stilleri oluşturma, Text, Single Line Text ve Multi Line Text komutları, DText, İstenilen ölçekte yazı yazabilme, Yazı düzenleme, Textedit Antet hazırlama)
 9. Blok oluşturma (Block), Kütüphane oluşturma (Wblock) Blok kullanımları (Insert, Mınsert), Şablon Dosyası Hazırlamak, Tasarım Merkezi (Design Center) dosya çağırma ve üzerinde düzenlemeler yapma.    Nitelikli blok ayarlama ve özellikleri, düzenlemeleri.
 10. Sorgulama komutları ve özellikleri, (Area, Dist, List, Id point, mass properties) gibi uygulamalar yapma   
 11. Ölçülendirme ayarları ve her türlü ölçülendirme yapma, (Dimension style, Çizim ölçülendirilmesi,  Ölçülendirme kuralları ve ölçülendirme üzerinde düzenlemeler yapma)
 12. Tarama (Hatch), Tarama Desenlerinin Belirlenmesi, Desenin Ölçek (Scale) ve Açı (Angle) Ayarlarının Belirlenmesi, Mesleki konularla ilgili taramalar yapmak, taramalar üzerinde düzenlemeler yapmak, tarama ölçekleri, kullanıcı tarama ayarları

Plot (Yazdırma), Yazıcı ayarları ve pafta düzenlemeleri oluşturma ve çıktı alma işlemleri Projenin diğer formatlarda (Pdf, jpg, png) yazdırılması

 • Örnek uygulamalar: Her mesleğin kendine özgü mesleki konularında her türlü uygulama çizimleri oluşturma, kaydetme ve çıktı alma işlemleri yaptırılacaktır. Öğrenci kendi konusuna hakim oluncaya kadar gerekli ödev çalışmaları verilecek ve gerekli kontroller yapılacaktır. 

( 3D )

1.Üç boyutlu çizimlere giriş,3B Koordinat Sistemleri, 3B Ortamda Kullanıcı Koordinat Sisteminin Tanımlanması, Yeni Bir UCS’nin Tanımlanması, UCS Komutu, UCSICON Komutu, Kullanıcı Koordinat Sistemlerinde Sağ El Kuralı, Kullanıcı Koordinat Sistemleri ve Görüntüleme Pencerelerinin kullanılması

2.3B Çizimlerde Çizgi, Birleşik Çizgi ve 3B Çizgileri Kullanma, Obje Yakalama Modlarını ve Nokta Filtrelerini Kullanma, Obje Yakalama Modlarını Kullanma, 3B Yüzeyler ve Çok Yüzeyli Ağlar.

3.Üç Boyutlu Basit Modellerin Çizimi, Kutu (Box), Destek (Wedge), Piramit (Pyramid), Koni (Cone), Küre (Sphere), Kubbe (Dome), Tabak (Dish), Simit (Torus)

4.İleri Yüzey Modelleme Komutları, EDGESURF, RULESURF, TABSURF, REVSURF, 3DMESH

5.Üç Boyutlu Çizimlerin Düzenlenmesi, MOVE, COPY, SCALE ve ROTATE, MIRROR3D, ROTATE3D, ALIGN, 3DARRAY, 3B Çizimlerde EXTEND ve TRIM komutları ve uygulaması, Katı Modellerin Çizimi, Üç Boyutlu Basit Katı Modellerin Çizimi, EXTRUDE ve REVOLVE

6.AutoCAD’de İleri Modelleme Komutları, SLICE, SECTION, INTERFERE, Katı Modellerde FILLET ve CHAMFER, SOLVIEW, SOLDRAW, SOLPROF uygulamaları

7.3B MODELLERİN KAPLANMASI (RENDERING), AutoCAD’de Uygulanan Kaplama Çeşitleri, Kaplama İşleminin Yapılışı, özellikleri, Malzemeleri Oluşturma ve Modellere Atama, Kaplama İşleminde Kullanılan Basit Malzemeler, Kaplama İşleminde Kullanılan Desenli Malzemeler, Desen Döşeme Koordinatlarını Uygulama

8.Işıklandırma Ortamının Ayarlanması, farklı ışık kaynakları oluşturma, (güneş ışığı ayarlama,

9.Kaplanmış Modellerin Çıktısını alma ve öğrencilerin kendi çalışma konularına uygun gerekli çalışmaların yaptırılması.

 • Örnek uygulamalar: Her mesleğin kendine özgü mesleki konularında her türlü uygulama çizimleri oluşturma, kaydetme ve çıktı alma işlemleri yaptırılacaktır. Öğrenci kendi konusuna hakim oluncaya kadar gerekli ödev çalışmaları verilecek ve gerekli kontroller yapılacaktır.
AutoCAD Kursu ( 2D )
 • Eğitim Adı: AutoCAD Kursu ( 2D )
 • Eğitim Süresi : 30 Saat