KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlık - Mütalaa :

Yönetim, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Üretim Yönetimi, Norm kadro, Stratejik Plan ve Dış Ticaret vb. alanlar da danışmanlık inovasyon ve re-organizasyon yapılandırılması hizmeti vermek. İnşaat, elektrik-elektronik, bilişim-telekomünikasyon, makine vb. mühendislik alanlarında danışmanlıklar  yapmak.  Sağlık, Hukuk vb. alanlarda bilirkişi görüşü  (mütalaa ) vermek.

Proje – Yazılım Danışmanlığı:

Mevka, Kırsal Kalkınma, Tübitak vb. kurumlara veya özel sektöre projeler  yazmak ve yürütmek.

Bu konuda Güzel Sanatlar  ve  Tasarım Fakültesi  ‘’Konya Organize Sanayi Bölgesi 10.000 Kişilik  Camii Mimari ve Statik Projeleri’’ iyi bir örnektir.

Teknik Rapor - Analiz:

Üniversitemiz tüm Öğretim Üyeleri inceleme raporları, değerlendirme raporları gibi  tüm teknik raporları, KARSEM çatısı altında yapabilmektedirler.

Örnek: 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanun kapsamında riskli binaların teknik analizleri, Ayrıca 6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesi 14. fıkrasında belirtilen ruhsatlandırma işlemleri doğrultusunda belediyelerin ilgili yapılara elektrik, su vb.  kamu hizmetlerinin verilmesi konusundaki teknik analiz ve raporlama hizmetlerini KARSEM bünyesinde yapılabilmektedir.