KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

İnsan Kaynakları Uzmanlığı

İnsan Kaynakları yönetimi yoğun çekişme ortamının hüküm sürdüğü günümüz piyasa şartlarında firmaların sürdürülebilir karlılık ve büyüme anlamında başarılı olabilmeleri için en gerekli birim haline gelmiştir. 

Piyasadaki gelişmeler sonunda departman için gerekli insan kaynakları uzmanları ve nitelikli personelin yetiştirilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları eğitimi oldukça önem kazanmış, İnsan Kaynakları profesyonelleri ve profesyonel adayları için olmazsa olmaz bir şart halini almıştır.

İnsan Kaynakları Uzmanlığı, personelin işe alımı ile başlayan; oryantasyon, planlama, sosyal güvenlik uygulamaları, eğitim, performans değerleme, ücretlendirme ve kariyer yönetimi ile devam eden oldukça kapsamlı bir pozisyon olduğundan İnsan Kaynakları departmanı çalışanları alanında uzman profesyoneller olmak ve her gün kendilerini geliştirmek zorundadırlar.

İnsan Kaynakları Eğitimine Kimler Katılabilir

  • İnsan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları çalışanları,
  • Personel Müdürleri ve Personel İşleri görevlileri,
  • Sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,
  • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,
  • Firma sahipleri ve ortaklıkları ile yeni girişimciler

 

Ders Konusu   
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), İKY’nin önemi ve İKY’nin faaliyet alanları  
İşgören davranışları ve çalışma psikolojisi  
İnsan kaynakları planlaması Kariyer yönetimi ve performans değerlendirme  
İnsangücü İhtiyacının Belirlenmesi, İş İlanı Verme, Mülakat Teknikleri, Personel Seçme ve İşe Alım Süreci.  
Oryantasyon eğitimi  
İşgören eğitimi ve geliştirilmesi  
Kurum kültürü, kurumsal aidiyet, kurumsal iletişim ve yönetişim  
Stres, zaman ve toplantı yönetimi, işgören motivasyonu İşgören davranışlarına postmodern bakış ve güncel sorunlar  
Özlük ve bordro işlemleri   
Başvuru Yap